Εκπαίδευση

Εγγραφές στο τμήμα Πληροφορικής

Απαραίτητα δικαιολογητικά, κριτήρια επιλογής, δίδακτρα, προθεσμία

Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Πληροφορική.
12/05/2021 | 07:12

Το Τμήμα Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο : «Πληροφορική».

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο εδώ και να αποστείλουν την αίτηση και τα κάτωθι δικαιολογητικά αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο τους στο email infodept@unipi.gr.

Σημειώστε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση εγγραφής 
 • Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων
 • Πιστοποιητικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας ή/και άλλων γλωσσών
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα από τυχόν άλλα πτυχία ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ
 • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά
 • Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας και επαγγελματικού έργου
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου
 • Μία πρόσφατη φωτογραφία, η οποία επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου
 • Δύο συστατικές επιστολές

 

Κριτήρια επιλογής:

 1. Βαθμός πτυχίου (20%)
 2. Συνάφεια του Τμήματος προέλευσης με το ΠΜΣ (20%)
 3. Είδος και εύρος εργασιακής ή/και ερευνητικής εμπειρίας (20%)
 4. Συστατικές επιστολές από μέλη ∆ΕΠ ΑΕΙ ή / και από εργοδότη (5%)
 5. Γνώση Αγγλικής γλώσσας (5%)
 6. Συνέντευξη (30%)

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους και μερικής φοίτησης με διάρκεια 24 έως 36 μήνες, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 4.900 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στα 2104142105 και 2104142263 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο psp@unipi.gr