Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 4 προσλήψεις στο Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών

Ζητούνται απόφοιτοι Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Το «πράσινο» φως για την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων έδωσε το ΑΣΕΠ στο Γενικό Νοσοκομείο Αιτωλοακαρνανίας.

Η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις αμέσως προσεχείς ημέρες, ταυτόχρονα με την 10ήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 12μηνη σύμβαση εργασίας.

Σημειώστε ότι ο πλήρης φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει όλες τις βεβαιώσεις που πιστοποιούν τις ιδιότητες που επικαλείστε στην αίτησή σας.