Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Υδρονομέας στον δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας

Απαιτούμενα προσόντα, προθεσμία

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 5μηνη σύμβαση εργασίας
07/05/2021 | 13:05

Με ένας υδρονομέα ενισχύεται άμεσα, μέσω ΑΣΕΠ, o Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 5μηνη σύμβαση εργασίας. Δυνατότητα συμμετοχής στο νέο διαγωνισμό έχουν όλοι οι υποψήφιοι, ηλικίας 23-60 ετών.

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν υποψήφιοι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Δείτε αναλυτικά προσόντα και δικαιολογητικά.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά 10 Μαΐου 2021 και ολοκληρώνεται 14 Μαΐου 2021.

Απαιτούμενα Προσόντα

Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:

  • Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια
  • Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 65ο. Στην περίπτωση που έχει συμπληρωθεί το 60ο έτος της ηλικίας, και μέχρι το ανώτατο όριο (65ο έτος), για την πρόσληψη απαιτείται ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση του αποφασίζοντος οργάνου, ήτοι του δημοτικού συμβουλίου
  • Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

 Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:

  • Πιστοποιητικό του οικείου Δημάρχου περί της εγγραφής του υποψηφίου στο μητρώο. Στο πιστοποιητικό πρέπει να φαίνεται και η χρονολογία της γεννήσεως
  • Αντίγραφο του δελτίου ποινικού μητρώου των υποψηφίων

Πατήστε το κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε το έγγραφο.

Σημαντικό: Η υπηρεσία «Διορισμός ΤΩΡΑ» είχε -εγκαίρως- προετοιμάσει τους συνδρομητές της πριν την δημοσίευση της προκήρυξης. Για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο, κάντε εγγραφή ΕΔΩ

Διαβάστε επίσης: