Εκπαίδευση

35 θέσεις στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης

Απαραίτητα δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο : «Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία».
09/05/2021 | 07:12

Τριάντα πέντε θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο : «Επιστήμες της Αγωγής: Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης – Εκπαιδευτική Ηγεσία».

Η αίτηση υποψηφιότητας πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://edumal.eled.uowm.gr.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν εμπρόθεσμα οι υποψήφιοι είναι:

  • Αίτηση υποψηφιότητας 
  • Αντίγραφο πτυχίου (με την αντίστοιχη αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ, αν προέρχεται από πανεπιστήμιο του εξωτερικού)
  • Αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων όλων των ετών 
  • Αναγνωρισμένα διπλώματα γνώσης ξένων γλωσσών [αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών]
  • Αντίγραφα δημοσιεύσεων
  • Άλλα πτυχία Τμημάτων ΑΕΙ ή ΤΕΙ 
  • Μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι 
  • Βεβαίωση προϋπηρεσίας ως εκπαιδευτικών στη δημόσια ή ιδιωτική εκπαίδευση
  • Βεβαίωση προϋπηρεσίας ως στελεχών της εκπαίδευσης
  • Πιστοποιητικό γνώσης χρήσης Η/Υ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μήνες, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 2.300 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2385055200 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο : lmelissas@uowm.gr