Εξωτερικο

Προσλήψεις για ηλεκτρολόγους στην Λευκωσία

Καθήκοντα, προσόντα και προθεσμία

Εταιρεία, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία, επιλέγει ηλεκτρολόγους.
06/05/2021 | 07:11

Η εταιρεία, KIRPA ENGINEERING LTD, δραστηριοποιείται στο τομέα των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

Αυτό το διάστημα ενισχύεται με ηλεκτρολόγους.

Αρμοδιότητες:

  • Κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων βάση σχεδίων και αναγκών
  • Εκτέλεση εργασιών μετατροπής, βελτίωσης, αναβάθμισης και επισκευής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
  • Κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

  • Απόφοιτοςτεχνικής σχολής στο κλάδο ή άλλο σχετικό δίπλωμα
  • Γνώσεις ηλεκτρολογίας
  • Κάτοχος άδειας οδήγησης
  • Υπευθυνότητα

Αποστολή βιογραφικού στο : info@kirpa-engineering.com 

Προθεσμία υποβολής βιογραφικού έως την Παρασκευή 4 Ιουνίου 2021.

Τοποθεσία: Λευκωσία, Κύπρος