Εκπαίδευση

ΕΚΠΑ: 35 θέσεις στις Επιστήμες της Αγωγής

Σκοπός, δικαιολογητικά, δίδακτρα και προθεσμία

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής».
10/05/2021 | 07:08

Τριάντα πέντε θέσεις προσφέρει το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής».

Ειδίκευση:

 • «Ψυχοπαιδαγωγική της Ανάγνωσης, Φιλαναγνωσία και Εκπαιδευτικό Υλικό» 

Σκοπός της ειδίκευσης είναι να συνδυαστεί για πρώτη φορά, συστηματικά και διεπιστημονικά, η διερεύνηση της ψυχοπαιδαγωγικής διαδικασίας της ανάγνωσης με την αξιοποίηση της παιδικής λογοτεχνίας, τη διδασκαλία της λογοτεχνίας γενικότερα, την καλλιέργεια και την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας των παιδιών και των ενηλίκων, αλλά και με τον σχεδιασμό και την παραγωγή κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για το σκοπό αυτό.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση συμμετοχής 
 • Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι.
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων
 • Πιστοποιητικό κατοχής μίας ξένης γλώσσας στο επίπεδο τουλάχιστον Β2 
 • Βιογραφικό σημείωμα τύπου EUROPASS 
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 • Πρόσφατη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου
 • Αντίγραφο διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας
 • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά τα οποία δημοσιεύουν εργασίες με το σύστημα των κριτών ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης
 • Διδακτορικό δίπλωμα 
 • Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές 
 • Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά επιμορφωτικών σεμιναρίων τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας
 • Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 24 μηνών και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 2.400 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο : 2103688197