Δημόσιο

23 προσλήψεις στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

Προσόντα, δικαιολογητικά και προθεσμία

23 υπάλληλοι θα υπογράψουν 8μηνη σύμβαση εργασίας στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, αιτήσεις έως 14/5.
30/04/2021 | 15:40

Την πρόσληψη 23 υπαλλήλων προωθεί το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα παράτασης έως το τέλος του έργου.

Αφορά ΠΕ Ψυχολογίας, ΠΕ Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Σπουδών, ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ή άλλων συναφών επαγγελμάτων.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υποψήφιοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει την Παρασκευή 30 Απριλίου 2021 και τελειώνει την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021. 

Δείτε τα προσόντα και δικαιολογητικά.

Πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.