Εκπαίδευση

60 θέσεις στο τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής - ΔΩΡΕΑΝ

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
11/05/2021 | 07:11
Εξήντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
Το Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής οργανώνει δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής: την Εκπαίδευση Ενηλίκων, την Ειδική Αγωγή.
 
Κατευθύνσεις

- Εκπαίδευση Ενηλίκων

- Ειδική Αγωγή 

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  • Νόμιμα επικυρωμένο και μεταφρασμένο αντίγραφο πιστοποιητικού κατοχής μιας ή περισσότερων ξένων γλωσσών
  • Αναλυτική βαθμολογία του πτυχίου ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. και νόμιμα επικυρωμένη και μεταφρασμένη αναλυτική βαθμολογία πτυχίου από ιδρύματα της αλλοδαπής
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 24 μηνών, ενώ δεν υπάρχουν δίδακτρα (είναι δωρεάν).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2310891847 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο ekpmet@uom.edu.gr