Δημόσιο

7 προσλήψεις στον δήμο Γόρτυνας

Ζητούνται απόφοιτοι ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών

Με επτά υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο δήμος Γόρτυνας.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε τη σχετική προκήρυξη και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά εντός της 10ήμερης προθεσμίας.

Οι νεοπροσληφθέντες θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας έως τις 31 Αυγούστου, με δυνατότητα παράτασης.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις: