Εκπαίδευση

ΕΚΠΑ: 30 θέσεις στα Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών

Ποιοι συμμετέχουν - Δικαιολογητικά, δίδακτρα και προθεσμία

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών.
30/04/2021 | 07:07

Τριάντα θέσεις προσφέρει το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Η Ιατρική Σχολή οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών. 

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι των τμημάτων:

 1. ΑΕΙ: Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Φυσικής, Διαιτολογίας-Διατροφολογίας, Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) και συναφών αντικειμένων
 2. ΤΕΙ: Φυσικοθεραπείας, Εργοφυσιολογίας, Νοσηλευτικής, Διαιτολογίας, Ραδιολογίας-Ακτινολογίας, Ιατρικών εργαστηρίων και λοιπών επιστημών υγείας και συναφών αντικειμένων

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Αίτηση υποψηφιότητας
 • Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος
 • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών σπουδών 
 • Αντίγραφο σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας μεταπτυχιακών μαθημάτων
 • Αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ για όσους έχουν τίτλους σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής
 • Αποδεικτικό γνώσης Αγγλικών
 • Πιστοποιητικό γνώσης της χρήσης Η/Υ
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας και επιστημονικής δραστηριότητας
 • Έγχρωμη φωτογραφία (διαστάσεων τύπου αστυνομικής ταυτότητας)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στο [email protected]:

 • την αίτηση υποψηφιότητας, συμπληρωμένη σε μορφή Word 
 • τα παραπάνω δικαιολογητικά (σε μορφή pdf) 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 24 μήνες, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 3.200 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τρίτη 31 Αυγούστου 2021.

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία στο email: [email protected].