Εκπαίδευση

Εξήντα άτομα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά, διάρκεια, δίδακτρα, προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων λειτουργεί το Πολυτεχνείο Κρήτης.
30/04/2021 | 18:50

Εξήντα θέσεις προσφέρει το Πολυτεχνείο Κρήτης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Ειδικεύσεις:

  1. Μάρκετινγκ
  2. Χρηματοοικονομική
  3. Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης

Συμπλήρωση και υποβολή αιτήσεων μέσω του on line application system (εδώ), των ακόλουθων δικαιολογητικών:

  • Αίτηση
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναλυτικής βαθμολογίας ανά μάθημα, πιστοποιητικών αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
  • Βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μήνες, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 4.000 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή 22 Αυγούστου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2821037161 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο : [email protected]