Εκπαίδευση

Πενήντα άτομα στην Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων

Σκοπός, δικαιολογητικά, δίδακτρα και προθεσμία

Το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία».
28/04/2021 | 20:00

Πενήντα θέσεις προσφέρει το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Η Ιατρική Σχολή ανακοινώνει τη συνέχιση της λειτουργίας του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία». 

Σκοπός του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι να εκπαιδεύσει και να εξειδικεύσει επιστήμονες στο ευρύ και διεθνώς αναπτυσσόμενο πεδίο της επίδρασης του Περιβάλλοντος στην Υγεία, προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν θέματα που αφορούν στις επιπτώσεις αυτές.

Στα πλαίσια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, διοργανώνονται μαθήματα, εργαστηριακές ασκήσεις, σεμινάρια, επισκέψεις πεδίου, αλλά και ημερίδες και συνέδρια με δυνατότητα παρακολούθησης κατά περίπτωση και από το ευρύ κοινό.

Αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στο επιστημονικό πεδίο της περιβαλλοντικής επίδρασης στην υγεία, η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας, η ανάπτυξη της δια βίου μάθησης, καθώς και η ευρύτερη πληροφόρηση και η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα που αφορούν στην περιβαλλοντική επίδραση στην Υγεία.  

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα 
  • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
  • Αναλυτική Βαθμολογία όλων των ετών σπουδών
  • Αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών
  • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
  • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας  
  • Δύο συστατικές επιστολές 
  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία του ΠΜΣ ή να αποσταλεί ταχυδρομικώς στη διεύθυνση: ΠΜΣ Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ (Κτήριο 10), Μικράς Ασίας 75, Γουδή, Αθήνα, ΤΚ 11527, υπόψιν κ. Ε. Στρατάκου.

Τα δικαιολογητικά μπορούν επίσης να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected] 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μήνες, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 2.400 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2107462164 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο [email protected]