Εκπαίδευση

Σαράντα άτομα στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Διεθνείς Σπουδές.
13/05/2021 | 07:08

Σαράντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Διεθνείς Σπουδές.

Κατευθύνσεις:

- Ευρωπαϊκές Σπουδές και τη Διπλωματία

- Στρατηγικές Σπουδές και τη Διεθνή Πολιτική

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν στη γραμματεία του ΠΜΣ του τμήματος ΔΕΣ ή ηλεκτρονικά μέσω email στο mad@uom.edu.gr, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Έντυπη αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (με ακριβή μέσο όρο)
    Δύο συστατικές επιστολές
  • Πιστοποιητικό καλής γνώσης τουλάχιστον μιας ευρωπαϊκής γλώσσας πέραν της ελληνικής
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του πρώτου πτυχίου
  • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους και μερικής φοίτησης με διάρκεια 18 έως 30 μήνες, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 4.000 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2310891613 ή στείλτε μήνυμα μέσω email στο mad@uom.edu.gr