Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Απαραίτητα δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
29/04/2021 | 07:12

Tο Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστηµάτων, του Πανεπιστηµίου Αιγαίου, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Αιτήσεις για το ΠΜΣ υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα http://msc.icsd.aegean.gr/.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σηµείωµα
  • Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώµατος ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
  • Δηµοσιεύσεις σε περιοδικά µε κριτές
  • Αποδεικτικά επαγγελµατικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
  • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Πιστοποιητικό γλωσσοµάθειας αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2
  • Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθµολογίας προπτυχιακών µαθηµάτων 

Τρόπος φοίτησης: Μικτή διαδικασία μάθησης. 

Οι φοιτητές δεν απαιτείται να βρίσκονται στη Σάμο για την παρακολούθηση των μαθημάτων.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: ένα πενθήμερο εντατικών διαλέξεων στην Σάμο στην αρχή κάθε εξαμήνου, online μαθήματα μέσω σχετικής πλατφόρμας καθόλη τη διάρκεια των δύο πρώτων εξαμήνων.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών έχει διάρκεια 18 μηνών, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 3.000 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή 30 Μαΐου 2021.

Το τρίτο εξάμηνο πραγματοποιείται μόνο η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. 

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2273082054 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο : [email protected]