Υποτροφίες & Πρακτική

ΑΠΘ: Διδακτορικό στο τμήμα Κτηνιατρικής

Πεδία έρευνας, δικαιολογητικά και προθεσμία

To Τμήμα Κτηνιατρικής, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προκηρύσσει πέντε θέσεις εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
23/04/2021 | 07:19

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει τo Τμήμα Κτηνιατρικής, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Πεδία έρευνας:

 1. Προκηρύσσονται τρεις θέσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τομέα Κλινικών του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. με γενικό πεδίο έρευνας «ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΟΙΡΟΥ»
 2. Δύο θέσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στο Τομέα ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΘ.ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ του Τμήματος Κτηνιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. με γενικό πεδίο έρευνας «ΠΑΡΑΣΙΤΟΛΟΓΙΑ – ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ»

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 • Βιογραφικό υπόμνημα
 • Αντίγραφο πτυχίου
 • Αναλυτική Βαθμολογία
 • Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής
 • Αναγνώριση ισοτιμίας (ΔΟΑΤΑΠ)
 • Τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών
 • Πιστοποιητικά παρακολούθησης σεμιναρίων – συνεδρίων (με Υπεύθυνη Δήλωση)
 • Πιστοποιητικά ξένων γλωσσών
 • Δύο συστατικές επιστολές 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή 16 Μαΐου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2310999857 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο [email protected]