Υποτροφίες & Πρακτική

ΕΚΠΑ: Υποψήφιοι διδάκτορες στο τμήμα Μαθηματικών

Απαραίτητα δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Aiτήσεις μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο [email protected]
27/04/2021 | 07:16

Το Τμήμα Μαθηματικών, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στις γενικές εξετάσεις υποψηφίων διδακτόρων καλούνται να υποβάλλουν την αίτησή τους μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στο [email protected].

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (προτεινόμενος τίτλος, προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, προτεινόμενος ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής)
  • Τεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση και προσχέδιο διδακτορικής διατριβής
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ
  • Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας, ή άλλου ισοδύναμου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας
  • Αντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών (Δ.Μ.Σ.)
  • Ενυπόγραφη δήλωση του προτεινόμενου επιβλέποντα με την οποία να αποδέχεται να επιβλέψει τη διδακτορική διατριβή του αιτούντος, εφόσον αυτός καταστεί Υποψήφιος Διδάκτωρ (ΥΔ)
  • Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τετάρτη 12 Μαΐου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2107276337 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο [email protected]