Προγράμματα Εργασίας

Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ύψους 300 εκατ. ευρώ

Όλες οι λεπτομέρειες

Με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης θα χρηματοδοτηθούν τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης

Με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης θα χρηματοδοτηθούν τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που θα «τρέξουν» έως το φθινόπωρο. Πρόκειται για μια δαπάνη ύψους 300 εκατ. ευρώ που προαναγγέλθηκε από τον υπουργό Εργασίας, κατά την χθεσινή του παρέμβαση σε συνέδριο της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης με θέμα «Επαναστάτες χωρίς παιδεία».

Για την καλύτερη οργάνωση αυτών των προγραμμάτων και την κατανομή των κονδυλίων , το υπουργείο Εργασίας θα προχωρήσει το προσεχές χρονικό διάστημα στην κατάθεση νομοσχεδίου για την κατάρτιση στη Βουλή. Σε αυτό θα προβλέπονται τα εξής:

  • Πιστοποίηση όλων (πάροχων κατάρτισης και καταρτιζόμενων), ώστε να διασφαλίζεται ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι υψηλού επιπέδου.
  • Αξιολόγηση, παρόχων, καταρτιζομένων, αλλά και του ίδιου του κράτους, ώστε τα προγράμματα κατάρτισης και επανακατάρτισης να πετυχαίνουν τους στόχους τους και να ακολουθούν τις καλές ευρωπαϊκές πρακτικές.
  • Σύνδεση της χρηματοδότησης των παρόχων με τα αποτελέσματα του έργου που θα αναλάβουν βάσει της πιστοποίησης.
  • Συμμετοχή πανεπιστημίων και διεθνών εταιρικών κολοσσών στην κατάρτιση.