Εξωτερικο

Ευκαιρίες εργασίας για υδραυλικούς στην Λευκωσία

Αρμοδιότητες, προσόντα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Με υδραυλικούς ενισχύεται η εταιρεία, KVE HEATLINE LTD, η οποία εδρεύει στην Λευκωσία.
22/04/2021 | 07:07

Η εταιρεία, KVE HEATLINE LTD, εδρεύει στην Λευκωσία και προσλαμβάνει υδραυλικούς.

Καθήκοντα:

- Τοποθέτηση, συντήρηση και επιδιόρθωση δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

  • Αντίστοιχο πτυχίο
  • Εμπειρία σε ανάλογη θέση
  • Γνώσεις στα υδραυλικά και ψυκτικά
  • Άδεια οδηγού
  • Γνώση Αγγλικών
  • Επαγγελματισμός

Προθεσμία έως την Τετάρτη 19 Μαΐου 2021

Αποστολή βιογραφικού στο: [email protected]

Τοποθεσία: Λευκωσία, Κύπρος