Δημόσιο

ΑΣΕΠ 3Κ/2021: Στο Τυπογραφείο ολόκληρη η προκήρυξη - Μόνιμοι στο ΥΠΕΞ

Ειδικότητες, προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ

Δημοσιεύθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο ολόκληρο το ΦΕΚ της προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Κ/2021 για μόνιμες προσλήψεις στο υπουργείο Εξωτερικών.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 5 Μαΐου ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 20 Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Στην προκήρυξη συμμετέχουν υποψήφιοι - κάτοχοι 80 διαφορετικών πτυχίων και διπλωμάτων.

Θα επιλεγούν μόνιμοι υπάλληλοι των εξής ειδικοτήτων:
  • 32 - ΠΕ Διοικητικού Προξενικού
  • 9 - ΔΕ Διοικητικής και Λογιστικής Υποστήριξης
  • 9 - ΥΕ Επιμελητών

Σημειώστε τα βασικά δεδομένα:

- Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν υποψήφιοι απ΄ όλη τη χώρα. Επειδή οι προσλήψεις θα γίνουν στην κεντρική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ. (Αθήνα) δεν υπάρχει ο "κόφτης" της εντοπιότητας.

- Δεν υπάρχει ειδική εμπειρία για καμία από τις 50 θέσεις της προκήρυξης. 

- Οι μισθολογικές μικτές απολαβές των νεοεισερχόμενων στο ΥΠ.ΕΞ. έχουν ως εξής: κατηγορία ΠΕ 1.600 ευρώ, ΤΕ 1.520, ΔΕ 1.100, ΥΕ 875 ευρώ. Αν σε αυτούς τους μισθούς προσθέσετε και το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, κίνητρο απόδοσης, επίδομα θέσης, επίδομα μεταπτυχιακών - διδακτορικών σπουδών, προκύπτουν απολαβές από τις σημαντικότερες στο ελληνικό Δημόσιο.

- Επειδή στο ΥΠ.ΕΞ. ισχύει το ειδικό μισθολόγιο (διπλωματικοί υπάλληλοι) αυτό συμπαρασύρει προς τα πάνω και το μισθολόγιο των απλών υπηρετούντων.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.