Εκπαίδευση

Δωρεάν μεταπτυχιακό στην Αναλυτική Δεδομένων

Απαραίτητα δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
21/04/2021 | 07:13

Το Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη και Αναλυτική Δεδομένων. 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας μαθημάτων προπτυχιακών ή/και μεταπτυχιακών σπουδών
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών επιπέδου Β2
  • Συναφείς επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις, λοιποί τίτλοι σπουδών πλην του βασικού πτυχίου
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας συναφούς προς το πεδίο ειδίκευσης
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο

Η αίτηση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά (σαρωμένα) σε μορφή ενός ενιαίου συμπιεσμένου αρχείου με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (email) στο [email protected]

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 24 μήνες, ενώ δεν υπάρχουν δίδακτρα (είναι δωρεάν).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2310891847 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο [email protected]