Εκπαίδευση

50 θέσεις στις Επιστήμες της Αγωγής

Δικαιολογητικά, διάρκεια, δίδακτρα και προθεσμία

Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις Επιστήμες της Αγωγής λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.
22/04/2021 | 07:24
Πενήντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
Το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης οργανώνει διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Επιστήμες της Αγωγής: Η διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας».
 
Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:
  • Αίτηση και βιογραφικό σηµείωµα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον σύνδεσµο: εδώ
  • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθµολογίας
  • Αποδεικτικό γνώσης ξένης γλώσσας -υποχρεωτικό δικαιολογητικό- επιπέδου Β2 ή ανώτερο
  • Φωτοτυπία του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας
  • Τίτλος διδακτορικού διπλώµατος
  • Τίτλος μεταπτυχιακού διπλώµατος
  •  ∆ηµοσιευµένες επιστηµονικές εργασίες σε επιστηµονικά περιοδικά µε σύστηµα κριτών
  • Επιµορφωτικά σεµινάρια συναφή µε το αντικείµενο του ∆ΠΜΣ
Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 28 μήνες, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 2.400 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021.

Για πρόσθετες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2385055100 ή στείλτε μήνυμα μέσω email στο : [email protected]