Δημόσιο

ΕΠΟΠ: Οι μισθοί και τα επιδόματα

Οι αποδοχές των διοριστέων από τις προκηρύξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη

Υπάρχουν επιδόματα που καταβάλλονται με σημ,αντικές καθυστερήσεις

Οι μηνιαίες απολαβές των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) ξεκινούν από τη βάση των 840 ευρώ καθαρά. 

Αυτή η μισθολογική βάση διευρύνεται ανά τριετία (ή διετία) με ποσά που κυμαίνονται έως τα 60 ευρώ.

Εκτός από το μισθό, όπως αναφέρει ο ιστότοπος armyvoice.gr, οι ΕΠΟΠ δικαιούνται επίδομα παραμεθορίου (100 ευρώ).

Επιπλέον, δικαιούνται επίδομα τέκνων:

Αριθμός τέκνων Ποσά (€)
1 50
2 70
3 120
4 170
πάνω από 7 70 για κάθε τέκνο

Επίσης παίρνουν ανάλογα με τον βαθμό και την οικογενιακή κατάσταση επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών εργασίας το οποίο είναι περίπου από 105 έως 220 ευρώ.