Εκπαίδευση

Δωρεάν μεταπτυχιακό στην Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική

Σκοπός, δικαιολογητικά και προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
21/04/2021 | 07:23

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Οικονομική Ανάλυση και Πολιτική.

Αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η εμβάθυνση στις θεμελιώδεις αρχές της οικονομικής ανάλυσης και πολιτικής.

Σκοπός του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών είναι η κατάρτιση επιστημόνων ικανών να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της οικονομίας συμβάλλοντας παράλληλα στην προαγωγή της οικονομικής επιστήμης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας http://masters.econ.uoi.gr επισυνάπτοντας υποχρεωτικά τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  • Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας 
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στο οποίο να φαίνεται και ο βαθμός πτυχίου
  • Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών τουλάχιστον επιπέδου B2

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μήνες, ενώ δεν υπάρχουν δίδακτρα (είναι δωρεάν).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021.

Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν email στο [email protected].