Δημόσιο

Είκοσι θέσεις σε ΕΚΕΤΑ, Δημόκριτο και ΙΤΕ (links)

Προθεσμίες - Ολόκληρες οι προκηρύξεις

Με είκοσι υπαλλήλους ενισχύονται το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Εθνικό Κέντρο Φυσικών Ερευνών «Δημόκριτος» και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.
18/04/2021 | 15:13

Με είκοσι νέα στελέχη ενισχύονται το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το Εθνικό Κέντρο Φυσικών Ερευνών «Δημόκριτος» και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας.

Θέσεις ανά φορέα, ερευνητικό έργο και προθεσμία:

Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

 • 1 θέση στο ερευνητικό πρόγραμμα «An augmented intelligence-enabled stimulating framework for deep energy renovation delivering occupant-centered innovations» - «RINNO» (αιτήσεις έως 28 Απριλίουπροκήρυξη)
 • 1 θέση στο ερευνητικό έργο «Architecture for Unified Regional and Open digital ecosystems for Smart Communities and wider Rural Areas Large scale application» - «AURORAL» (αιτήσεις έως 29/4, πρόσθετες πληροφορίες: ΕΔΩ)
 • 1 θέση στο ερευνητικό έργο «bEhaVioral Insights anD Effective eNergy policy acTions» - «EVIDENT» (αιτήσεις έως 29 Απριλίου, περισσότερες πληροφορίες)
 • 1 θέση στο ερευνητικό έργο «Ευφυής τηλεϊατρική πλατφόρμα για την αποκατάσταση κίνησης και ισορροπίας με χρήση Εικονικής Πραγματικότητας» - «IMPROVE» (αιτήσεις έως 29/4, ολόκληρη η προκήρυξη)
 • 1 θέση στο ερευνητικό έργο «IT tools and methods for managing migration FLOWS» - «ITFLOWS» (αιτήσεις έως 29 Απριλίου, προκήρυξη)
 • 1 θέση στο ερευνητικό έργο «Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο» (αιτήσεις έως 4 Μαΐου, πληροφορίες: ΕΔΩ)
 • 1 θέση στο ερευνητικό έργο «Enhancing Social Cohesion through Sharing the Cultural Heritage of Forced Migrations» (αιτήσεις έως 4 Μαΐου, ολόκληρη η προκήρυξη: ΕΔΩ)
 • 1 στο ερευνητικό έργο «e-OUTLAND» - «Protecting biodiversity at NATURA 2000 sites and other protected areas from natural hazards through a certified framework for cross-border education, training and support of civil protection volunteers based on innovation and new technologies» (αιτήσεις έως 4/5, περισσότερες πληροφορίες: ΕΔΩ)
 • 1 θέση στο ερευνητικό έργο «SOLAR based sCO2 Operating Low-cost plants» - «SOLARSCO2OL» (αιτήσεις έως 5 Μαΐου, ολόκληρη η προκήρυξη: ΕΔΩ)
 • 1 θέση στο ερευνητικό έργο «e-OUTLAND» - «Protecting biodiversity at NATURA 2000 sites and other protected areas from natural hazards through a certified framework for cross-border education, training and support of civil protection volunteers based on innovation and new technologies» (αιτήσεις έως 5 Μαΐου, διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη ΕΔΩ)

Εθνικό Κέντρο Φυσικών Ερευνών «Δημόκριτος»

 • 1 θέση στο ερευνητικό έργο  «D4Fly – Detecting Document frauD and iDentity on the fly» (αιτήσεις έως 28/4, πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη)
 • 1 θέση στο ερευνητικό έργο «Nanomaterials for Explosive Traces Detection with SERS (NOOSE)» (αιτήσεις έως 29 Απριλίου, προκήρυξη)
 • 1 θέση στο ερευνητικό έργο «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ (ΣΤΕΓΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ)» (αιτήσεις έως 30/4, πατήστε ΕΔΩ για πρόσθετες πληροφορίες)
 • 1 θέση στο ερευνητικό έργο «Μηχανική Μάθηση και Εξόρυξη Γνώσης από Δεδομένα» (αιτήσεις έως 4 Μαΐου, περισσότερες πληροφορίες: ΕΔΩ)
 • 1 θέση στο ερευνητικό έργο «Evaluation of novel radiopharmaceutical compounds for radiodiagnostics and radiotherapy» (αιτήσεις έως 9 Μαΐουπροκήρυξη)

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

 • 1 θέση - «Βιομηχανική ανάπτυξη ελαφριών θωράκων προστασίας σώματος για στρατιωτικές και πολιτικές - εμπορικές εφαρμογές - ΘΩΡΑΞ-Δ (THORAX-D)» (αιτήσεις έως 27 Απριλίου, πατήστε ΕΔΩ για να διαβάσετε αναλυτικά την προκήρυξη)
 • 2 θέσεις - «IN2SIGHT» (αιτήσεις έως 29/4, πληροφορίες)
 • 1 θέση - «Η Ελληνική Ερευνητική Υποδομή για Διαχείριση και Ανάλυση Δεδομένων στις Βιοεπιστήμες (ELIXIR-GR)» (αιτήσεις έως 28 Απριλίου, προκήρυξη)
 • 1 θέση στο «Προσαρμοστικές Τεχνικές Μαθηματικής Επεξεργασίας Σήματος και Μηχανικής Μάθησης για την Ανάλυση Μεγάλων Επιστημονικών Δεδομένων» (αιτήσεις έως 5 Μαΐου, προκήρυξη)