Εξωτερικο

Θέσεις για πολιτικούς μηχανικούς στην Λεμεσό

Καθήκοντα, προσόντα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Με πολιτικούς μηχανικούς ενισχύεται η εταιρεία, Ματθαίος Ιωάννου Έτοιμο Μπετόν LTD, που εδρεύει στην Λεμεσό.
16/04/2021 | 07:15

Η εταιρεία, Ματθαίος Ιωάννου Έτοιμο Μπετόν LTD, δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.

Αυτή τη φορά προσλαμβάνει πολιτικούς μηχανικούς.

Αρμοδιότητες:

  1. Επίβλεψη της ορθής λειτουργίας της μονάδας παραγωγής του σκυροδέματος
  2. Παρακολούθηση της ποιότητας των πρώτων υλών και του παραγόμενου σκυροδέματος
  3. Σχεδιασμός μιγμάτων
  4. Παρακολούθηση της απαιτούμενης διαδικασίας για εξασφάλιση της άδειας λειτουργίας από τα Δημόσια Έργα και της πιστοποίησης ISO των μονάδων παραγωγής

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα:

  • Κάτοχος πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού
  • Μέλος ΕΤΕΚ με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Γνώση Η/Υ (office excel & word)
  • Καλή γνώση Αγγλικών

Προθεσμία έως την Παρασκευή 14 Μαΐου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, αναφέροντας τον τίτλο ‘Πολιτικός Μηχανικός’, στο [email protected]

Τοποθεσία: Λεμεσός, Κύπρος