Εκπαίδευση

ΕΚΠΑ: 50 θέσεις στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά, δίδακτρα και προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ποσοτική Επενδυτική λειτουργεί το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
18/04/2021 | 07:07

Πενήντα θέσεις προσφέρει το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ποσοτική Επενδυτική.

Ειδικεύσεις:

  1. Μαθηματική Χρηματοοικονομική και Ανάλυση Κινδύνου
  2. Επενδυτική και Εκτιμητική Ακινήτων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος, την αίτηση υποψηφιότητας και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Αντίγραφο πτυχίου
  2. Αναλυτική βαθμολογία
  3. Βιογραφικό σημείωμα
  4. Πιστοποιητικό γνώσης Αγγλικών (επίπεδο γλωσσομάθειας B2)
  5. Μία ή δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές ή/και εργοδότες
  6. Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  7. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
  8. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κριτές

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους και μερικής φοίτησης με διάρκεια 18 έως 24 μήνες, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 6.000 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2103689813 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο : [email protected]