Υποτροφίες & Πρακτική

Νέες υποτροφίες από το Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου

Στόχοι, προθεσμία - Ολόκληρο το πρόγραμμα

Υποτροφίες σε Έλληνες και Κύπριους φοιτητές που επιθυμούν να εκπονήσουν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές.
15/04/2021 | 07:04

Υποτροφίες για εκπόνηση μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών σε όλα τα επιστημονικά πεδία.

Το Ίδρυμα Σύλβιας Ιωάννου ανακοινώνει την λειτουργία του 9ου προγράμματος υποτροφιών.

Βασικός στόχος είναι η στήριξη νέων επιστημόνων και σπουδαστών από την Κύπρο και την Ελλάδα που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μεταπτυχιακές σπουδές (Μάστερ ή Διδακτορικό) σε οποιοδήποτε επιστημονικό πεδίο, αλλά με την Κύπρο ως θεματικό άξονα της πτυχιακής τους εργασίας

Βασική προϋπόθεση είναι η νήσος Κύπρος να αποτελεί το κεντρικό θέμα μελέτης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή της διδακτορικής διατριβής, ανεξαρτήτου αντικειμένου σπουδών.

Ενδεικτικά, το θέμα της έρευνας θα μπορούσε να είναι σχετικό με την ιστορία, τη γεωγραφία, τον πολιτισμό, την κοινωνία, την αρχιτεκτονική, την αρχαιολογία της Κύπρου.

Οι υποτροφίες απευθύνονται σε Έλληνες και Κύπριους απόφοιτους ελληνικών ή κυπριακών Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) με βαθμό πτυχίου τουλάχιστον 8 και ηλικίας έως 33 ετών.

Η υποτροφία αφορά σε οικονομική ενίσχυση με σταθερό ποσό ανεξαρτήτως διδάκτρων ή Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, ανανεώνεται ετησίως κατόπιν αξιολόγησης και έχει μέγιστη διάρκεια τα 3 έτη.

Αιτήσεις έως και την Παρασκευή 30 Απριλίου 2021.

Για να δείτε τις βασικές προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πατήστε: ΕΔΩ

Στοιχεία Επικοινωνίας: [email protected]