Ιδιωτικός τομέας

Προσλήψεις για υπαλλήλους έντεκα ειδικοτήτων από την Praktiker

Σε Αλεξανδρούπολη, Ιωάννινα, Μάνδρα, Αθήνα, Παλλήνη και Ρόδο - Τα προσόντα

Η Praktiker Hellas προσλαμβάνει προσωπικό έντεκα ειδικοτήτων σε έξι περιοχές.
19/04/2021 | 07:10

Η Praktiker Hellas ηγέτιδα στο ελληνικό δίκτυο καταστημάτων DIY (Do It Yourself) & Home Improvement, βρίσκεται στο πλευρό των Ελλήνων καταναλωτών από το 1991.

Η δυναμική της παρουσία και πορεία στην ελληνική αγορά συνεχίζεται με τη συνεχή υποστήριξη των ανθρώπων της, επιδιώκοντας την όλο και πιο αυξανόμενη εμπιστοσύνη των πελατών της, με σημαία τη βέλτιστη αγοραστική τους εμπειρία.

Αυτό το διάστημα επιλέγει προσωπικό έντεκα ειδικοτήτων σε έξι περιοχές.

Συγκεκριμένα ζητούνται:

 • Credit & Collection Specialist (Αθήνα)

Προσόντα: Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ κατεύθυνσης Οικονομικών ή Διοίκησης ή Χρηματοοικονομικής, εμπειρία 5 χρόνων σε αντίστοιχη θέση σε οργανωμένο λογιστήριο εταιρείας ή/και σε διαχείριση εισπράξεων-πιστώσεων, καλή γνώση σε θέματα λογιστικά / φορολογικά και νομικά, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, γνώση MS Office, γνώση χειρισμού ERP συστημάτων, άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες

 • Recruitment Specialist (Αθήνα)

Προσόντα: Πτυχίο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού ή Διοίκηση Επιχειρήσεων, εμπειρία 4 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, γνώση MS Office, άριστη γνώση Αγγλικών, ισχυρές δεξιότητες άμεσης και αποτελεσματικής επίλυσης προβλημάτων, ικανότητα αναγνώρισης προτεραιοτήτων και διαχείρισης χρόνου

 • Front End Developer (Αθήνα)

Προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ με κατεύθυνση Πληροφορικά Συστήματα ή  Web Development, εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση ευθύνης, άριστη γνώση Adobe Creative Suite (Photoshop, Dreamweaver, Illustrator , Indesign), γνώση HTML/HTML5, άριστη γνώση CSS/CSS3, καλή γνώση Javascript και Angular.js, εξοικείωση με βασικές αρχές SEO (Search Engine Optimization) και συστήματα CMS, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, ιΙκανότητα αναγνώρισης προτεραιοτήτων και διαχείρισης χρόνου

 • B2B Sales Specialist (Ρόδος) 

Προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, καλή γνώση Αγγλικών, γνώση MS Office, ανεπτυγμένη πελατοκεντρική αντίληψη και διαπραγματευτική δεινότητα, ικανότητα αναγνώρισης προτεραιοτήτων και ανάληψης πρωτοβουλιών, δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου (Κατηγορία Β)

 • Purchasing Assistant (Αθήνα)

Προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ/ ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Οικονομικών, εμπειρία 3 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, άριστη γνώση Αγγλικών, καλή γνώση MS Office, ανεπτυγμένες επικοινωνιακές δεξιότητες, ικανότητα αναγνώρισης προτεραιοτήτων και διαχείρισης χρόνου.

 • Βοηθοί Λογιστών (Αθήνα)

Προσόντα: Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικών ή Λογιστικής, εμπειρία 3 χρόνων σε οργανωμένο λογιστήριο εταιρείας ή λογιστικό γραφείο, άριστη γνώση γενικής Λογιστικής και ΕΛΠ, καλή γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού προγραμμάτων MS Office, ικανότητα αναγνώρισης προτεραιοτήτων και ανάληψης πρωτοβουλιών, υπευθυνότητα

 • Call Center Sales Advisor (Αθήνα)

Προσόντα: Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ, εμπειρία 3 χρόνων σε τηλεφωνικό κέντρο, γνώση MS Office, πολύ καλή γνώση Αγγλικών, ευχέρεια στην επικοινωνία και πελατοκεντρική αντίληψη

 • Προϊστάμενοι Καταστημάτων (Ιωάννινα, Ρόδος)

Προσόντα: Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ, εμπειρία 2 χρόνων σε ανάλογη θέση ευθύνης καταστήματος λιανικής πώλησης, άριστη γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ, επαγγελματισμός

 • Υπάλληλοι Παραλαβής/Αποθηκάριοι (Μάνδρα, Αθήνα)

Προσόντα: Απόφοιτος Λυκείου/ΙΕΚ, εμπειρία σε αντίστοιχη θέση, ακεραιότητα και τήρηση διαδικασιών, γνώση Αγγλικών (επιθυμητό), ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού εργασιών

 • Πωλητές (Αλεξανδρούπολη, Μάνδρα, Αθήνα, Παλλήνη)

Προσόντα: Κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου, σπουδές (επιθυμητό), καλή γνώση Αγγλικών, γνώση χειρισμού Η/Υ, υπευθυνότητα, ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης

 • Χειριστές Ανυψωτικού Κλάρκ (Ρόδος)

Προσόντα: Κάτοχος άδειας χειριστή πετρελαιοκίνητου κλαρκ, εμπειρία 2 χρόνων σε αντίστοιχη θέση, ακεραιότητα και τήρηση διαδικασιών, ανεπτυγμένη ικανότητα οργάνωσης και προγραμματισμού εργασιών, επαγγελματισμός

Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε τις ενεργές αγγελίες και να υποβάλετε το βιογραφικό σας.