Δημόσιο

8 νέες συμβάσεις στον δήμο Μεταμόρφωσης (μέσω ΑΣΕΠ)

Για διάστημα 11 μηνών απασχόλησης - ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ

Οι προσληφθέντες οφείλουν να προσκομίσουν Πιστοποιητικό Υγείας
21/06/2019 | 12:20

Με οκτώ νέους υπαλλήλους ενισχύεται ο δήμος Μεταμόρφωσης.

Διατίθενται θέσεις για απόφοιτους ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 11μηνες συμβάσεις απασχόλησης.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα κάθε ειδικότητας

Πατήστε στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε την ανακοίνωση