Υποτροφίες & Πρακτική

ΑΠΘ: Υποψήφιοι διδάκτορες στο τμήμα Πληροφορικής

Απαραίτητα δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Το Τμήμα Πληροφορικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αποφάσισε την προκήρυξη νέων θέσεων υποψηφίων διδακτόρων.
15/04/2021 | 07:13

Το Τμήμα Πληροφορικής, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Προσχέδιο διδακτορικής διατριβής
  • Αντίγραφο του βασικού πτυχίου και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Αντίγραφο διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Ερευνητικές δημοσιεύσεις
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
  • Μια φωτογραφία

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2310998411 ή στείλτε μήνυμα μέσω email στο : [email protected]