Εκπαίδευση

ΔΙΠΑΕ: Πενήντα άτομα στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ λειτουργεί το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.
20/04/2021 | 07:11
Πενήντα θέσεις προσφέρει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ.
 
Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:
  • Αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
  • Αντίγραφο πτυχιακής εργασίας
  • Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Αντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις υποψηφιότητές τους για τον πρώτο κύκλο αιτήσεων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

Το ηλεκτρονικό μήνυμα (email) της υποψηφιότητας θα πρέπει να έχει ως τίτλο το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου ακολουθούμενο από το κείμενο (Υποψηφιότητα DM).

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους και μερικής φοίτησης με διάρκεια 18 έως 36 μήνες, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 2.850 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 3 Μαΐου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2510462395 και 2510462183