Εκπαίδευση

Εξειδίκευση στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά, δίδακτρα και προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική οργανώνει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
20/04/2021 | 07:10
Τo Tμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, λειτουργεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Χρηματοοικονομική και Τραπεζική.
 
Κατευθύνσεις:
 
- Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική
 
- Χρηματοδοτήσεις και Επενδύσεις
 
Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:
  • Αίτηση συμμετοχής
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου 
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
  • Αντίγραφο επικυρωμένου πιστοποιητικού καλής γνώσης Αγγλικών επιπέδου Β2
  • Φωτογραφία
  • Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας
  • Δύο συστατικές επιστολές από διδάσκοντες
  • Αντίγραφο αποδεικτικών επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους και μερικής φοίτησης με διάρκεια 18 έως 24 μήνες, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 5.300 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 17 Μαΐου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2104142153 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο [email protected]