Εκπαίδευση

ΕΚΠΑ: 25 θέσεις στην Κλινική Ψυχολογία

Απαραίτητα δικαιολογητικά, διάρκεια, δίδακτρα και προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Κλινική Ψυχολογία λειτουργεί το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
28/04/2021 | 07:05

Είκοσι πέντε θέσεις προσφέρει το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Τμήμα Ψυχολογίας οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Κλινική Ψυχολογία. 

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας
  • Φωτοαντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) για όσους/όσες κατέχουν τίτλους σπουδών από Πανεπιστήμια του εξωτερικού
  • Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
  • Αντίγραφο κατοχής ξένης γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β2
  • Βεβαιώσεις διδακτικής, ερευνητικής ή επαγγελματικής εμπειρίας
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Υπεύθυνη δήλωση 

Οι ενδιαφερόμενοι, λόγω των έκτακτων συνθηκών, θα χρειαστεί να υποβάλλουν τον φάκελο υποψηφιότητας (ενιαίο σκαναρισμένο αρχείο σε μορφή pdf) ηλεκτρονικά στο: [email protected]

Οι συστατικές επιστολές, προς διευκόλυνση των υποψηφίων λόγω των έκτακτων συνθηκών, θα σταλούν ξεχωριστά από τα μέλη ΔΕΠ πανεπιστημίων της χώρας απευθείας στο e-mail του κ. Χρήστου Μπαλίκου ([email protected]). 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 36 μήνες και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 9.750 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 7 Μαΐου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2107277965 και 2107277848