Δημόσιο

16 προσλήψεις στον δήμο Πύργου (μέσω ΑΣΕΠ)

Ειδικότητες, προσόντα και δικαιολογητικά - Οκτάμηνες συμβάσεις

13/06/2019 | 12:34

Διαδικασία πρόσληψης 16 νέων υπαλλήλων πραγματοπιεί ο δήμος Πύργου Ηλείας.

Προσαλμβάνονται υποψήφιοι κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18 έως 65 ετών.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα κάθε ειδικότητας.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή