Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Τελευταία ευκαιρία για κατόχους 142 τίτλων σπουδών - Έρχεται η 3Κ/2021

Ο σχεδιασμός της Ανεξάρτητης Αρχής - Ειδικότητες και φορείς

ΑΣΕΠ 3Κ/2021: Έτοιμος ο επόμενος διαγωνισμός

Ολοκληρώνεται η υποβολή αιτήσεων στην προκήρυξη 2Κ/2021 του ΑΣΕΠ που κάνει δεκτούς 142 τίτλους σπουδών. 

Συνολικά θα προσληφθούν 38 μόνιμοι υπάλληλοι στο ίδιο το ΑΣΕΠ.

  • ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού
  • ΠΕ Πληροφορικής
  • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
  • ΤΕ Πληροφορικής
  • ΔΕ Προγραμματιστών Η/Υ
  • ΔΕ Χειριστών Η/Υ

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων μέχρι 14 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00.

Η προκήρυξη περιλαμβάνει 18 πρόσθετα προσόντα ενώ κάνει δεκτά 142 τίτλους σπουδών.

ΑΣΕΠ

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη

ΑΣΕΠ 3Κ/2021: Έτοιμος ο επόμενος διαγωνισμός - Μόνιμοι στο υπουργείο Εξωτερικών

Ιδανική προκήρυξη για διοικητικούς και υπαλλήλους με ελάχιστα τυπικά προσόντα (ΥΕ) αποτελεί η νέα προκήρυξη μονίμων 3Κ/2021 του ΑΣΕΠ που στάλθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.

Όπως εγκαίρως είχε ενημερώσει το workenter.gr, μέσω του διαγωνισμού θα επιλεγούν 50 μόνιμοι υπάλληλοι στο υπουργείο Εξωτερικών. 

Η συγκεκριμένα προκήρυξη είναι από τις πλέον σπάνιες που εκδίδει το υπουργείο Εξωτερικών.

 
Θα ζητηθεί προσωπικό των κατηγοριών:
 
  • ΠΕ
  • ΔΕ
  • ΥΕ

Σημειώστε τέσσερις σημαντικές πληροφορίες που κατέγραψε η υπηρεσία «Διορισμός Τώρα»:

- Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν υποψήφιοι απ΄ όλη τη χώρα. Επειδή οι προσλήψεις θα γίνουν στην κεντρική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ. (Αθήνα) δεν υπάρχει ο "κόφτης" της εντοπιότητας.

- Δεν υπάρχει ειδική εμπειρία για καμία από τις 50 θέσεις της προκήρυξης. 

- Οι μισθολογικές μικτές απολαβές των νεοεισερχόμενων στο ΥΠ.ΕΞ. έχουν ως εξής: κατηγορία ΠΕ 1.600 ευρώ, ΤΕ 1.520, ΔΕ 1.100, ΥΕ 875 ευρώ. Αν σε αυτούς τους μισθούς προσθέσετε και το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, κίνητρο απόδοσης, επίδομα θέσης, επίδομα μεταπτυχιακών - διδακτορικών σπουδών, προκύπτουν απολαβές από τις σημαντικότερες στο ελληνικό Δημόσιο.

- Επειδή στο ΥΠ.ΕΞ. ισχύει το ειδικό μισθολόγιο (διπλωματικοί υπάλληλοι) αυτό συμπαρασύρει προς τα πάνω και το μισθολόγιο των απλών υπηρετούντων.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε την προκήρυξη (πίνακας θέσεων).