Επιχειρείν

Επιστρεπτέα προκαταβολή 7: Τα δικαιολογητικά για την αίτηση

Όλες οι λεπτομέρειες για τους δικαιούχους

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην πλατφόρμα «myBusinessSupport»
09/04/2021 | 11:29

Μέχρι και τις 19 Απριλίου μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για τον 7ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Οι αιτήσεις αφορούν  επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις συνέπειες του κορωνοϊού και των περιοριστικών μέτρων κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εξής επιχειρήσεις:

  • Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), οι Οργανισμοί Λιμένων και οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους «Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου» (ΚΑΔ 93.29.19.07) και «Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών» (ΚΑΔ 96.04.10.04).
  • Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Ποια τα δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν στην πλατφόρμα «myBusinessSupport» τα εξής στοιχεία για τους μήνες Ιανουάριο έως και Δεκέμβριο 2020, καθώς και για τους μήνες Ιανουάριο 2021 έως και Μάρτιο 2021:

Επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ (κωδ. 312 της δήλωσης ΦΠΑ) διακριτά για κάθε μήνα.

Επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, συμπληρώνουν:

  • τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα,
  • το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 του εντύπου Ε3) του φορολογικού έτους 2019,
  • το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.

Διαβάστε επίσης: