Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 30 θέσεις στο Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά»

Θα υπογραφούν διετείς συμβάσεις εργασίας

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών

Το «πράσινο» φως για την πρόσληψη 30 υπαλλήλων έδωσε το ΑΣΕΠ στο Ειδικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά».

Η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις αμέσως προσεχείς ημέρες, ταυτόχρονα με την 10ήμερη προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 24μηνη σύμβαση εργασίας.

Σημειώστε ότι ο πλήρης φάκελος υποψηφιότητας περιλαμβάνει όλες τις βεβαιώσεις που πιστοποιούν τις ιδιότητες που επικαλείστε στην αίτησή σας.