Υποτροφίες & Πρακτική

Υποψήφιοι διδάκτορες στο τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Ερευνητικές περιοχές, απαραίτητα δικαιολογητικά και προθεσμία

Θέσεις για υποψήφιους διδάκτορες διαθέτει το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
09/05/2021 | 18:16

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, προσφέρει θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Ερευνητικές περιοχές:

 • Ανάλυση και Σχεδίαση Συστημάτων και Έργων, Υποστήριξη Λήψης Αποφάσεων (Καθηγητής Βασίλειος Γερογιάννης)
 • Προσαρμοστική Δρομολόγηση και Διαχείριση Πόρων σε Οχηματικά Αδόμητα Δίκτυα, Συνεργατικές Τεχνικές Επικοινωνίας για Αποτελεσματική Ομοσπονδιακή Μάθηση σε Ασύρματα Δίκτυα,  Βελτιστοποίηση καθοριζόμενων από Λογισμικό Δικτύων [Software-Defined Networks (SDN)] Κινητών Επικοινωνιών 5ης Γενιάς με Χρήση Μεθόδων Τεχνικής Νοημοσύνης, Τεχνικές Διαχείρισης και Διαμοιρασμού Φάσματος σε ΙοΤ Δίκτυα Επικάλυψης, Αυτοδιαμορφώσιμα Συστήματα Σταθμών Βάσης για Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 6ηςΓενιάς (Καθηγητής Γεώργιος Καρέτσος)
 • Κβαντική Υπολογιστική (Καθηγητής Ηλίας Σαββας)
 • Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Δικτυακά Συστήματα Ελέγχου, Βιομηχανικά Δίκτυα & Αυτοματισμοί, Πρωτόκολλα Δρομολόγησης (Καθηγητής Νικόλαος Σαμαράς)
 • Αρχιτεκτονικές Η/Υ και Λειτουργικά Συστήματα Πραγματικού Χρόνου, Ενσωματωμένα Συστήματα Ελέγχου(Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Αδάμ)
 • Τεχνολογία Λογισμικού (Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Κακαρόντζας)
 • Συστήματα Αυτοδιάγνωσης και Τηλεμετρίας για Οχήματα, Αντικειμενοστραφής Μοντελοποίηση Σύνθετων Φυσικών Συστημάτων (Αναπληρωτής Καθηγητής Ονούφριος Χαραλάμπους)
 • Τεχνολογίες Επικοινωνιών σε Δίκτυα Ομίχλης και Διαδικτύου των Πραγμάτων, Βέλτιστη Επικοινωνία και Δρομολόγηση σε Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων (Επίκουρος Καθηγητής Απόστολος Ξενάκης)
 • Τεχνολογίες Επικοινωνίας Αυτοκινούμενων Οχημάτων (V2V Communication Technologies), Τεχνολογίες Κωδικοποίησης –Αποκωδικοποίησης Καναλιού για Συστήματα 5ηςΓενιάς και Μελλοντικών Γενεών Κινητών Επικοινωνιών (Channel Coding –Decoding Technologies for 5G and Beyond) (Επίκουρος Καθηγητής Κωνσταντίνος Χαϊκάλης)

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει: 

 1. Αίτηση (προτεινόμενος τίτλος της διδακτορικής διατριβής, β) το γνωστικό πεδίο, γ) προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, δ) ο προτεινόμενος επιβλέπων)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 3. Προσχέδιο διδακτορικής  διατριβής
 4. Πτυχίο ή δίπλωμα
 5. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
 6. Αποδεικτικό πολύ καλής γνώσης Αγγλικών επιπέδου τουλάχιστον B2

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε ένα αρχείο συμπίεσης που να περιλαμβάνει τα σχετικά αρχεία σε μορφή pdf) συνημμένα σε email (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) που αποστέλλεται στο [email protected] 

Αιτήσεις έως την Παρασκευή 30 Απριλίου 2021.

Για πρόσθετες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2410684574 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο [email protected]