Εκπαίδευση

Σπουδές στο τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Σκοπός, δικαιολογητικά, δίδακτρα και προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία με Διεθνή Προσανατολισμό λειτουργεί το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
08/04/2021 | 07:05
Το Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Μάρκετινγκ και την Επικοινωνία με Διεθνή Προσανατολισμό.
 
Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στοχεύει στην παροχή ειδικευμένων σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου και την ανάπτυξη της έρευνας στους χώρους του Μάρκετινγκ και της επιχειρησιακής Επικοινωνίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων και η επιμόρφωση ανώτερων στελεχών επιχειρήσεων και οργανισμών για την κάλυψη των αναγκών του ιδιωτικού αλλα και του δημόσιου τομέα.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία
  • Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές 
  • Επίσημα αποδεικτικά τριετούς επαγγελματικής προϋπηρεσίας (αποδεικτικά ασφάλισης) για τους υποψήφιους του τμήματος μερικής φοίτησης
  • Πιστοποιητικό Αγγλικής γλώσσας επιπέδου C2/Γ2/CPE για υποψήφιους των τμημάτων Πλήρους Φοίτησης και καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου C1/Γ1/Advanced English-Cambridge, για υποψήφιους μερικής φοίτησης

Προσφέρεται:

α) σε Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (full time) και απευθύνεται σε νέους απόφοιτους, έχει διάρκεια 12 μήνες και τα μαθήματα είναι πρωινά 
β) Τμήμα Μερικής Φοίτησης (part time) και απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, έχει διάρκεια 18 μήνες και τα μαθήματα είναι απογευματινά

Τα δίδακτρα φοίτησης ανέρχονται στα 6.250 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2108203665 ή 2108203631.