Εκπαίδευση

Δωρεάν μεταπτυχιακό στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική

Απαραίτητα δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
19/04/2021 | 07:22
Το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Κρήτης, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική.
 
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά στη διεύθυνση συνοδευόμενη με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
  • Αίτηση
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Πιστοποιητικά επαρκούς γνώσης Αγγλικών
  • Στοιχεία δύο μελών ΔΕΠ από  τους  οποίους έχει  ζητηθεί συστατική επιστολή μέσα από  το σύστημα  της ηλεκτρονικής  αίτησης
  • Υπόμνημα/Δήλωση ενδιαφέροντος με λόγους συμμετοχής και ανάλυση ερευνητικών ενδιαφέροντων
  • Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία σε ψηφιακή μορφή (jpg, jpeg).

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους και μερικής φοίτησης με διάρκεια 18 έως 30 μήνες, ενώ δεν υπάρχουν δίδακτρα (είναι δωρεάν).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2831077405 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο [email protected]