Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό στα Πληροφοριακά Συστήματα

Ειδικεύσεις, δικαιολογητικά, δίδακτρα και προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα και τις Υπηρεσίες λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
07/04/2021 | 07:05

Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα και τις Υπηρεσίες.

Κατευθύνσεις:

 1. Προηγμένα Πληροφοριακά Συστήματα (Advanced Information Systems)
 2. Μεγάλα Δεδομένα και Αναλυτική (Big Data and Analytics)
 3. Πληροφορική Διακυβέρνηση (IT Governance)

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αίτηση υποψηφιότητας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών 
 • Αναλυτική βαθμολογία
 • Αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ για όσους είναι κάτοχοι τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής.
 • Επικυρωμένο αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικών
 • Βεβαιώσεις και λοιπά αποδεικτικά επαγγελματικής και ερευνητικής δραστηριότητας
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Φωτοαντίγραφα επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων (σε 3 αντίγραφα)
 • Φωτοτυπία και των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Μία φωτογραφία

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μηνών και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 4.200 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2104142710 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο [email protected]