Δημόσιο

11 προσλήψεις στο Περιστέρι

Θα προσληφθούν νοσηλευτές Τεχνολογικής και απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι συμβάσεις των νέων υπαλλήλων θα είναι ολιγόμηνες
11/01/2018 | 13:05

Με 11 υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα ο δήμος Περιστερίου, για συνολικά δύο μήνες.  

Θα προσληφθούν απόφοιτοι τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του δήμου.  

Η προθεσμία για την κατάθεση των φακέλων, λήγει στις 18 Ιανουαρίου. 

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα. Υπολογίστε τα μόριά σας και μετρήστε τις πιθανότητές σας, στο αντίστοιχο κουμπί