Δημόσιο

740 νέες θέσεις σε 30 δήμους της χώρας (pdf)

Δείτε αναλυτικά τις περιοχές

Νέες προσλήψεις σε δήμους και φορείς εγκρίθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών.
05/04/2021 | 17:11

Νέες προσλήψεις σε δήμους και φορείς εγκρίθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών. 

Οι 740 νέες θέσεις αφορούν περιοχές σε όλη τη χώρα.

Κοινωνικά κριτήρια

Πολύ σημαντικό ρόλο στις προκηρύξεις ορισμένου χρόνου διαδραματίζουν τα κοινωνικά κριτήρια.

Αυτά είναι:

  • Χρόνος ανεργίας (έως 800 μονάδες)
  • Πολύτεκνος ή παιδί πολύτεκνης οικογένειας (50 μονάδες για κάθε παιδί)
  • Τρίτεκνος ή παιδί τρίτεκνης οικογένειας (40 μονάδες για κάθε παιδί)
  • Ανήλικα παιδιά (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα-50 για το τρίτο)
  • Γονέας ή παιδί μονογονεϊκής οικογένειας (50 μονάδες για κάθε τέκνο)
  • Βαθμός Βασικού τίτλου (για την κατηγορία ΔΕ ο συντελεστής είναι ο βαθμός μας επί 20 και για ΠΕ-ΤΕ ο βαθμός του πτυχίου επί 40)
  • Εμπειρία (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)
  • Αναπηρία υποψηφίου με ποσοστό τουλάχιστον 50% (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται επί “3”)
  • Αναπηρία γονέα, παιδιού, αδελφού ή συζύγου (το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιάζεται επί “2”)

Δείτε τις εγκριτικές αποφάσεις:

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

?>