Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες από το Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων

Προϋποθέσεις συμμετοχής, ΄δικαιολογητικά και προθεσμία

Το Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων αποφάσισε τη χορήγηση τριών υποτροφιών, αιτήσεις έως 9 Μαΐου.
06/04/2021 | 07:05

Τη χορήγηση τριών υποτροφιών ανακοινώνει το Ινστιτούτο Αγγειακών Παθήσεων (ΙΑΠ).

Με σκοπό την απόκτηση τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών σε αντικείμενα που αφορούν τις Αγγειακές Παθήσεις.

Οι υποψήφιοι πρέπει να:

- είναι ειδικευόμενοι (μετά την ολοκλήρωση του 3ου έτους της ειδικότητας) ή ειδικευμένοι ιατροί έως 40 ετών

- έχουν συνάφεια όσον αφορά την ειδικότητα και τις παθήσεις των αγγείων και σχετικά συναφής με το αντικείμενο του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών που επιθυμούν να παρακολουθήσουν

Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών:

 • «Υπερηχογραφική λειτουργική απεικόνιση για την πρόληψη και διάγνωση των αγγειακών παθήσεων», Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • «Θρόμβωση και αντιθρομβωτική αγωγή», Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • «Θεραπευτικές επιλογές και διαχείριση επειγουσών αγγειοχειρουργικών παθήσεων», Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • «Αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου», Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης
 • «Ενδαγγειακές τεχνικές», κοινό πρόγραμμα των Τμημάτων Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του School of Medicine and Surgery, University of Milano-Bicocca

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

 • Αντίγραφο τίτλου ειδικότητας (για τους ειδικευμένους ιατρούς) - Αντίγραφο πτυχίου ιατρικής καθώς και βεβαίωση από τον Διευθυντή της Κλινικής που θα δηλώνει το έτος της εκπαίδευσης σε ειδικότητα που σχετίζεται με τις παθήσεις των αγγείων (για τους ειδικευόμενους ιατρούς)
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως ή φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Αντίγραφο πιστοποίησης επάρκειας της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, ότι δεν έχει καταδικασθεί για ποινικό αδίκημα
 • Βεβαίωση επιλογής τους από τον Διευθυντή του ΠΜΣ

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά στο e-mail: [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή 9 Μαΐου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2410 685603 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο : [email protected]