Υποτροφίες & Πρακτική

ΕΜΠ: 28 άτομα στην Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Γνωστικά αντικείμενα, δικαιολογητικά και προθεσμία

Θέσεις σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή προσφέρει η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
02/04/2021 | 07:17

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, προκηρύσσει 28 θέσεις υποψηφίων διδακτόρων.

Θέσεις ανά τομείς:

 1. 7 - I «Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός»
 2. 7 - II «Πολεοδομία και Χωροταξία»
 3. 7 - III «Αρχιτεκτονική Γλώσσα, Επικοινωνία και Σχεδιασμός» 
 4. 7 - IV «Συνθέσεις Τεχνολογικής Αιχμής»

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

 1. Αίτηση
 2. Ερευνητική πρόταση
 3. Βιογραφικό σημείωμα
 4. Τίτλοι σπουδών
 5. Ξένες γλώσσες
 6. Συστατικές επιστολές: θα πρέπει να αποσταλούν απευθείας από τους/τις συγγραφείς (μέσω e-mail: [email protected]), με τα στοιχεία του υποψηφίου ή της υποψηφίας)
 7. Ταυτότητα

Όσοι ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή, καλούνται να υποβάλουν την αίτηση μαζί με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected].

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021.