Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακό στο Δίκαιο και την Οικονομία

Απαραίτητα δικαιολογητικά, δίδακτρα και προθεσμία

Διατμηματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Δίκαιο και την Οικονομία λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
02/04/2021 | 07:26

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης σε συνεργασία με το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Δίκαιο και Οικονομία – Master in Law and Economics».

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός πτυχίου
  • Πιστοποιητικό καλής γνώσης Αγγλικών ή Γαλλικών ή Γερμανικών
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
  • Δύο συστατικές επιστολές 
  • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές 
  • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Δύο πρόσφατες φωτογραφίες

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μηνών και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 4.900 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2104142113 και 2104142309 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο nikichri@unipi.grmle@unipi.gr.