Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: 40 θέσεις στην Ανάπτυξη και Ασφάλεια

Ποιοι συμμετέχουν - Δικαιολογητικά, δίδακτρα, προθεσμία

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
04/04/2021 | 07:09

Σαράντα θέσεις προσφέρει το Πανεπιστήμιο Αιγαίου σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο».

Συμμετέχουν πτυχιούχοι τμημάτων Νομικών, Οικονομικών, Πολιτικών Επιστημών, ειδικότερα Τμημάτων και Κατευθύνσεων Διεθνών – Στρατηγικών Σπουδών, Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μεσογειακών Σπουδών, Νομικής, Πολιτικών Επιστημών, Οικονομικών Επιστημών, Ιστορίας, Δημόσιας Διοίκησης, Βαλκανικών, Ανατολικών και Σλαβικών Σπουδών της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Διακυβέρνηση, Ανάπτυξη και Ασφάλεια στη Μεσόγειο» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Αιγαίου, διέπεται από επιστημονική συνοχή και αποσκοπεί στην εκπαίδευση, παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, εμπειρίας και μεθοδολογικών εργαλείων ανάλυσης της σύνθετης πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και γεωπολιτικής πραγματικότητας του ευρύτερου μεσογειακού χώρου στους συμμετέχοντες.

Ειδικότερα, στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και κυρίως την εξειδικευμένη γνώση των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων στη περιοχή της Μεσογείου, ώστε οι απόφοιτοί/ές του να επιχειρούν με αξιώσεις τα επόμενα βήματά τους στον εγχώριο ή/και το διεθνή επαγγελματικό και ακαδημαϊκό στίβο.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος
  • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
  • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικών
  • Πιστοποιητικό ελληνομάθειας, σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει την ελληνική εθνικότητα

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μηνών και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 2.800 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 6946083437 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο [email protected]