Εκπαίδευση

Εγγραφές στο τμήμα Μεσογειακών Σπουδών

Απαραίτητα δικαιολογητικά, δίδακτρα - Λήγει στις 25 Ιουνίου

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στο Αρχαίο Θέατρο, τις Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
05/04/2021 | 07:12

Το Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών, με τίτλο: «Αρχαίο Θέατρο: Εκπαιδευτικές και Φιλολογικές Προσεγγίσεις».

Το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών αποσκοπεί στην προώθηση της επιστημονικής γνώσης και έρευνας στο γνωστικό πεδίο της αρχαιογνωσίας και πιο συγκεκριμένα, μέσω της εμβάθυνσης και ανάλυσης του αρχαίου ελληνικού θεάτρου, θα αναζητηθούν σε βάθος οι πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις που προκύπτουν μέσω της έρευνας, αξιοποίησης, ερμηνείας, υπομνηματισμού γραμματειακών πηγών καθώς και άλλων πτυχών της αρχαιότητας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/ αφού ακολουθήσουν προσεκτικά τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση υποβολής υποψηφιότητας
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοτυπία πτυχίου/διπλώματος
  • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
  • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Φωτοτυπία πιστοποιητικού αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στο οποίο θα αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου
  • Δύο συστατικές επιστολές
  • Πιστοποίηση γνώσης Αγγλικών
  • Πιστοποιητικό ελληνομάθειας, σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει την ελληνική εθνικότητα

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μηνών και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 2.500 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2241099370 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο [email protected]