Εκπαίδευση

ΕΚΠΑ: 25 θέσεις στην Εκπαίδευση και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Απαραίτητα δικαιολογητικά, δίδακτρα - Λήγει στις 30 Ιουνίου

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Εκπαίδευση και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα λειτουργεί το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
05/04/2021 | 07:05
Είκοσι πέντε θέσεις προσφέρει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.
 
Το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Εκπαίδευση και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

  • Αίτηση
  • Βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία μικρού μεγέθους)
  • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών και πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
  • Δακτυλογραφημένο κείμενο (έως μια σελίδα) με λόγους και κίνητρα
  • Δύο πρόσφατες (πρωτότυπες) συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ
  • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού άριστης γνώσης Αγγλικών επιπέδου Γ2 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 24 μηνών και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 2.600 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021.

Για πρόσθετες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2103688095 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο [email protected]