Εκπαίδευση

Οικονομικά και Διοίκηση της Υγείας από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Δικαιολογητικά, διάρκεια, δίδακτρα, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας

Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Οικονομικά και την Διοίκηση της Υγείας λειτουργεί το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.
12/06/2021 | 07:09
Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στα Οικονομικά και την Διοίκηση της Υγείας.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή εκπαίδευσης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές με στόχο να καταστούν ικανοί να δραστηριοποιηθούν στα πλαίσια δράσεων που ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Στους βασικούς σκοπούς του περιλαμβάνεται και η κάλυψη αναγκών σε θέματα αποτελεσματικής διοίκησης των οργανισμών Υγείας, τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Ο κατάλογος με τα δικαιολογητικά συμμεοχής περιλαμβάνει:

  • Αίτηση (ΈντυπηΗλεκτρονική)
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (όπως στο υπόδειγμα)
  • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
  • Αποδεικτικό καλής γνώσης Αγγλικών (επιπέδου τουλάχιστον Β2)
  • Μία έγχρωμη φωτογραφία
  • Δύο συστατικές επιστολές (όπως στο υπόδειγμα)
  • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
  • Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών, πέραν της αγγλικής
  • Ερευνητικές δραστηριότητες, επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μηνών και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 6.000 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή 18 Ιουλίου 2021.

Για πρόσθετες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2104142080, 2104142077  ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στα hem@unipi.gr